Stagebo´s Undercover (Daisy) - red female:
Owners: Lars Holst og Peter Bruun, København Ø, Denmark.

Stagebo´s Uptown Girl (Tulle) - red female:
Owners: Birgit og Kaj Mogensen, Horsens, Denmark.