Stagebo´s Super Trouper (Bonzo) - red male
Owner: Lona Sørensen og Karsten Kaasing, Horsens.

Stagebo´s Strawberry Fields Forever (Sulo) - black female
Owner: Michael Stagebo, Mårslet, Denmark.