Stagebo┤s Yummi Yummi - red female
Owner: Jacqueline Stegehuis, Germany (v.Taiynan)
 
Stagebo┤s Yabba Dabba Doo (Yrsa) - red female
Owner: May-Britt Simonsen, Haslev

Stagebo┤s Yakety Yak (Zizi) - black female
Owner: Bodil Buck, ěrsted

Stagebo┤s Yoggi Yalla (Donna) - black female
Owner: Helle Koustrup, Karup